Blogia
historiae

Gailestingumas Watch Full No Sign Up yesmovies amazon putlockers

⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩

Gailestingumas

⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰

 

release year: 2019
rating: 549 vote

Drama
Creator: Chinonye Chukwu
Countries: USA
Gailestingumas watch full movie.

Gailestingumas watch full version. Gailestingumas watch full episode. Gailestingumas Watch full article on foot. Gailestingumas watch full show. Rembrantas Harmensas van Reinas „Sūnaus palaidūno sugrįžimas“ „Nekelk be reikalo gailestingumo vėliavos“, – G. Bernanoso „Kaimo klebono dienoraštyje“ sako vienas to romano herojus. Aišku, ten kalbama ne apie atlaidus Vilniuje ar seselės Faustinos paskelbtąjį kultą. Jaunasis romano kunigas sielojasi dėl vargšų ir priekaištauja, kad Bažnyčia jiems abejinga. O vyresnysis dvasininkas moko savo konfratrą išminties ir kantrybės. Esą reikia būti atsargiam su kai kuriais simboliais ar lozungais. Nekelk be reikalo gailestingumo vėliavos. Patiko ir įstrigo tas pasakymas. Jis labai panašus į antrąjį Dekalogo punktą: „Netark Viešpaties vardo be reikalo“. Viena vertus, tai galėtų reikšti: nenuvalkiok, nenupigink, nepaversk blizgučiu ar preke tikrovės, kuri yra ne tik šventa, bet ir šiurpulinga, pilna spengiančios tylos ir paslapties. Nesikelk į puikybę manydamas, kad esi kiaurai pažinęs Dievą ir gali apimti jį savo žodžiais bei pavyzdžiais. Leisk Dievui būti Dievu ir vaikščioti savo keliais, kurie, kaip perspėja Biblija, niekada netaps žmogaus keliais. Jau turime tokių bažnyčiose nudrengtų, desakralizuotų ir kone pražudytų žodžių. Kunigas Jonas Juraitis sakydavo: „Išgirdęs per pamokslą antrą kartą minint meilę, daugiau nesiklausau“. Panašiai su malone, su džiaugsmu, su broliais ir seserimis, visokiais išgydymais. Religiniame kontekste jie ima reikšti tik tuštumą ir netikrumą. Pastaraisiais metais visuose bažnytiniuose laukuose baigiamas nujodinėti žodis bendruomenė. Atradus Gailestingojo Jėzaus paveikslą, pliūptelėjo naujas gražbylystės tvanas. Nežinau, kiek čia esama naivaus pasitikėjimo gražių, šventų sąvokų magija, o kiek elementariausio popso ir dvasios bergždumo. Mūsų atveju, kai minime Gailestingumo savaitę ir net ištisus metus, yra ir kitos priežastys, dėl kurių kitąsyk derėtų prarasti žadą. Šis kultas iš tiesų šiurpulingas ir pilnas paslapties. Ne tik dėl to, kad jis atėjo mistiniu keliu, per Faustinos regėjimus, per paties Kristaus apsireiškimą. Yra ir daugiau panašiai atsiradusių pamaldumų. Pavyzdžiui, Švenčiausioji Jėzaus Širdis. Arba bernardiniškasis Jėzaus Vardo kultas. Pagaliau Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo tiesa, užantspauduota Bernadetos vizijomis. Besišaukdami dieviškojo gailestingumo, neriame į dar tirštesnį rūką. Net Dievo meilė nėra tokia sukrečianti ir nepažini kaip jo Misericordia. Dieviškasis gailestingumas, iškeltas mūsų altoriuje, skelbia neįtikėtiną Dievo nusistatymą. Jis nepailsdamas kovos dėl mūsų. Jis nersis iš kailio dėl mūsų išgelbėjimo, kaip mėgdavo sakyti vienas senas pranciškonas. Gelbėdamas mus, jis susigrums ne tik su pragaro galybėmis (kurios, beje, buvo labai svarbi ir dabar visai ignoruojama Faustinos apreiškimų dalis) bet ir su pačiu savimi. Su savo majestotiška didybe. Su savo teisingumu, kuris apdovanoja už dorybes, o nusikaltimui reikalauja teisėtos bausmės. „Gailestingumas didžiuojasi prieš teismą“, – savo laiške užrašė šv. Jokūbas, Naujojo Testamento mokytojas. Tas siaubingas sakinys – pirmiausia apie Dievą. Apie dramą, kuri nuolat vyksta jo gelmėse, mums visai nenutuokiant nei jos dydžio, nei kainos. Tai anaiptol nėra sentimentalūs atodūsiai ar saldi labdaros dalintojo šypsena. Veikiau skausmo grimasa. Ar apsivertę viduriai kaip palyginime apie sūnų palaidūną. Kažin ar galime, ar turime teisę šioje vietoje būti tik žvangantis varis ir skambantys cimbolai, kad ir kaip mums plotų ir gerai jaustųsi bažnytinė publika. Stovime prieš ryjančią ugnį. Prieš Bažnyčios paslaptį, kad ji, būdama kupina savo narių sugedimo, tuštybės ir kvailumo, vis dėlto tebesilaiko, tebesiunčiama pasaulin, kažin kokiu nesuvokiamu būdu tebėra žemės druska. Pagaliau stovime prieš pažadą, ir daugiau negu pažadą, kad kiekvieno mūsų gyvenimas dieviškojo gailestingumo dramos dėka yra sutikęs savo užtarėją ir gynėją, savo nepalaužiamą advokatą. Ne ta banalia ir melaginga prasme, kad debesų senelį, tai yra Dievą, galima kaip nors palenkti savo pusėn, užliūliuoti, įsiteikti jam savo dėmesiu bei dovanėlėmis. Dieviškojo gailestingumo pažadas remiasi žiauria ir nepajudinama tiesa, kad jis tebėra Didysis, amžių Valdovas, istorijos Viešpats, dangaus ir žemės Teisėjas. „Tau žinomi visi mano takeliai“, – labai vaikiškai atsidūsta psalmės autorius. O paskui netenka vilties ir pasiduoda: „Kur aš pasislėpsiu nuo tavo Veido, kur nuo tavo Dvasios pabėgsiu? “ Pamėgink įsivaizduoti šį žinojimą, kuriam nėra jokių paslapčių, o šalia – nieko nepaisantį gailestingumą. Tos sunkiai pakeliamos tiesos buvo apstu Velykų liturgijoje. „Išvaduoti vergui atidavei Sūnų. “. Kūnas eina pagaugais. Ačiū Dievui, kad mums neleista pabėgti nuo jo Dvasios. Nuo dieviškojo gailestingumo pažado. Taip atsiranda viltis, kad vieną dieną jo darbas paims mumyse viršų. Kad būsime jo nugalėti. Kaip seselė Faustina. Kaip kunigas Mykolas Sopočka. Kaip greta dabartinės Gailestingumo šventovės Vilniuje pirmąją miesto ligoninę steigę ir išlaikę pamaldūs miestiečiai. Kaip kunigas Juozapas Stakauskas, netoli nuo ten išslapstęs kelias žydų šeimas, pasmerktas sunaikinti. Kaip vienuoliai rokitai, visi iki vieno išmirę beslaugydami ir belaidodami šiame mieste maro aukas. Kaip Rapolas Kalinauskas, būsimas šventasis, čia pat už kampo laukęs mirties nuosprendžio ir tiesiog išmelstas, iškovotas gyventi per savo jaunutės pamotės mielaširdystę ir pasiaukojimą. Kaip daugybė kitų, žinomų ir nežinomų, kurie patikėjo anuo pažadu ir metėsi ne į retoriką, bet savo siela ir kūnu pasidavė dieviškojo gailestingumo dramai. Nekelk be reikalo gailestingumo vėliavos. Dar sykį. Verčiau leiskimės, kad jis mus keltų ir įkvėptų. „Ar jūs platinate pamaldumą dieviškajam gailestingumui? “ – anądien klausiu pagyvenusio kaimo klebono. „Aš ne pamaldumą platinu, bet stengiuosi būti gailestingas“, – jo atsakymas. Kai atsisveikinam, klebonui iš paskos tipena trys šuneliai, jo ištraukti iš duobės. Apie žmones jam drovu kalbėti. Jie ir netipentų šalia. Bet vis tiek jau yra atšvaitas to, kas varė iš proto seselę Faustiną. Bažnyčia neturi kito režimo, kito savo buvimo principo. Dėl jo, tik dėl jo tebesivadiname ir tebesame Dievo vaikai.

Gailestingumas watch full screen

Gailestingumas watch full body. Gailestingumas watch full movies. Gailestingumas watch full movies 2017. Gailestingumas watch full match. Gailestingumas watch full season. Gailestingumas watch full time. Gailestingumas watch full album. Gailestingumas watch full hd. Gailestingumas Watch full movies. Gailestingumas watch full size. Gailestingumas watch full length. Gailestingumas watch full episodes. Gailestingumas watch full game.

 

Gailestingumas Watch full article on maxi. YouTube.
  1. https://seesaawiki.jp/ruzatsuji/d/Clemency%20Online%20no%20registration%20Mojo%20Solar%20Movies
  2. https://seesaawiki.jp/kikanka/d/Movie%20Stream%20Clemency%20gostream%20youtube%20Torrent%20Solar%20Movies

 

 

 

4.7/ 5stars

0 comentarios